naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
povinné informace
statistické údaje
úřední hodiny
zastupitelstvo
historie
služby
územní plán obce
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

 

úvodní stránka

úvodní slovo


Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách obce Račín.

aktuality

Dubnové tvoření s dětmi
O víkendu 16. – 17.4.2016 proběhlo tvoření s dětmi - malování na kameny a výroba stromečků štěstí z drátků a korálků připevněných na kameny a zdobení věnce na májku. Dětí se sešlo po oba dny hodně. Dorazil Honzík Kusý, Péťa Kusý, Matýsek Vaněk, Julinka Zelená, Toník Sláma, Barunka Ošťádalová, Pája Slámová, Kamča Ošťádalová, Terka Machová, Zlatka Halousková, Gabča Kubíčková, Eliška Blumová a Danča Obrtelová. Mladší děti malovaly na kameny různé krásné obrázky zvířátek či kreativní „šmouhy“ a ty starší se pustily do výroby stromečků štěstí. Materiálu byla spousta a z různobarevných korálků vznikaly dětem pod rukama překrásné výtvory. Ani zúčastnění dospělí se nenechali dlouho pobízet a i oni si nakonec vyrobili pěkné dekorace. Nakonec se ještě vyrobil a pořádně namašlil věnec, kterým se bude zdobit májka naší vesničky. Všichni odcházeli z tohoto tvoření nadšení se svými „poklady“ zpátky domů. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách tohoto setkání a také poděkovat nájemci Račínské hospůdky za poskytnutí prostor ke tvoření. Tato akce byla opět financována z peněz vybraných při masopustu. 

Stavění májky
V sobotu 30.4.2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů stavění máje na dětském hřišti za Račínskou hospůdkou. Věnec, který májku zdobí, si děti vyrobily a opentlily samy. Postavit a ukotvit májku byl kumšt, se kterým si však dobrovolní hasiči poradili jako každý rok. Po několika minutách se už májka vznešeně tyčila nad hřištěm. Stavění májky se stalo tradicí, na kterou se vždy přijde podívat spousta místních spolu s dětmi. Dobrovolným hasičům patří dík za uskutečnění a realizaci této akce. 

Pálení čarodějnic
O Filipojakubské noci, tedy 30.4.2016, se jako každý rok sejdou Račínské děti a dospělí na kopci nad Račínem, aby spálili čarodějnici. Pálení čarodějnic se v naší obci stalo tradicí, na kterou se těší nejvíce ti nejmenší, kteří běhají v kostýmech pomalováni pavučinami a pavouky rozličných tvarů. U vatry jsou nachystány buřty k opečení a limonády k občerstvení. Oheň až do konce hlídají dobrovolní hasiči, kteří mají záštitu nad celou touto akcí, kterou rovněž organizují a financují. Nám všem, kteří se rádi scházíme u této příležitosti, nezbývá než poděkovat SDH Račín a těšit se na pálení v příštím roce.

Pro Novinky Jana Vaňková

Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Pavel Zelený
2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2015 a závěrečný účet obce Račín za rok 2015 bez výhrad
3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2015 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
4. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2016 auditorskou firmou InForm Audit s.r.o.
5. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Račín a Městem Žďár nad Sázavou. Předmět smlouvy – v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Žďár nad Sázavou namísto orgánu Obce Račín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Račín v rozsahu vymezeném touto smlouvou

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Jarní tvoření s dětmi
O víkendu 12.3. a 13.3. proběhlo jarní tvoření s Račínskými dětmi. Pro děti byla připravena spousta nápadů a materiálu na jejich výrobu. Největší úspěch však měly věnce a „hnízda“ na dveře či na stůl, jak z vrbového, tak z březového proutí zdobené kočičkami, vajíčky a skořápkami, mašlemi a peříčky. Zdobily se rovněž kraslice, kterých se za dva dny tvoření spotřebovalo skoro na 80 kusů. Děti je malovaly voskovkami, barvami na vajíčka, pokreslovaly fixami nebo polepily peříčky. Na látková či bambulková zvířátka, která byla rovněž mezi inspiracemi, vůbec nezbyl čas. Všechny výtvory byly krásné a originální a každý si své poklady odnesl domů. Účast byla hojná, dorazilo celkem 9 děvčat (Zlatka, Eliška, Danča, Kamča, Terča, Barunka, Julinka, Pája a Zuzanka) a 2 kluci (Honzík a Matýsek). Všem dětem děkujeme, že se tvoření zúčastnily a vnesly do tohoto víkendu hezkou atmosféru a zároveň patří díky všem dospělým, kteří hledali nápady a pomáhali s organizací celého víkendu. Na tuto akci bylo opět použito finančních prostředků vybraných při masopustu.

Letošní Velikonoce dorazily brzy, a to 28.3.. Velikonoční pondělí (nebo také červené pondělí) využili chlapci a chlapi k tradičnímu mrskutu děvčat celé naší vesničky. Jednotlivé chaloupky tak obcházelo několik skupinek Račínských osadníků malých i velkých, aby si to děvčata všech věkových kategorií pořádně užila. Odměnou pro koledníky byla krásně malovaná vajíčka, čokoládová vajíčka či zajíčci a samozřejmě nesměla chybět ani pentlička na mrskačku. Nám všem nezbývá, než se těšit na další Velikonoce zase za rok.

Pro Novinky Jana Vaňková

Úprava veřejného prostranství v obci
V naší obci bude provedena úprava veřejného prostranství, hlavně v lokalitě u rybníka Jordán, u pomníku druhé světové války a okolo kříže u Požární zbrojnice. Bude proveden zdravotní řez křovin, u kříže budou odstraněny přerostlé tůje a nahrazeny jinými, vhodnějšími dřevinami. Tímto se snažíme vzhled naší obce zvelebit a upravit. 

Volnočasová plocha - sportoviště u Pijáčku
Začátkem tohoto měsíce bylo předáno staveniště firmě, která realizuje záměr vybudování volnočasové plochy. Předpokládaný termín dokončení této akce je v měsíci květnu. Během letních prázdnin bude nové hřiště připraveno sloužit Račínským dětem ke sportovní aktivitě. Myslím, že se dobrá věc podařila a naše obec se bude moci pochlubit hodnotným sportovištěm, určeným pro Račínskou veřejnost. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Akce pro děti

Koncem února se sešlo patnáct Račínských žen, aby společně vymyslely různé aktivity pro děti. Již naplánované jarní tvoření dostalo jasné obrysy v tom, co se bude s dětmi vyrábět. Mezi dalšími tipy jsou různé výlety, stopovaná, víkendové lezení, či třeba malování na kameny. Některé aktivity budou spojeny s tradicemi (Velikonoce, stavění májky, Vánoce) a jiné budou spíše ke společnému setkání a zábavě. Nápadů byla spousta, setkání bylo velice příjemné a už nezbývá, než se těšit na první uskutečněnou akci.

Pro Novinky Jana Vaňková

Plošná výměna vodoměrů
Vdruhé polovině měsíce dubna bude provedena výměna vodoměrů v objektech, které jsou připojeny na obecní vodovod. Výměnu bude provádět firma Rosecký. Žádáme občany, aby zástupcům firmy, která bude tuto akci provádět, umožnili přístup do objektů. Děkujeme za vstřícnost. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Masopustní průvod Račínem
V sobotu 13.2. 2016 se konal masopust, který zorganizovali dobrovolníci z Račína, aby se i nadále pokusili udržet obnovenou tradici. Do masopustních příprav se hodně zapojily i Račínské děti, kterým patří velký dík, protože jich bylo v průvodu více než zúčastněných dospělých. Děti si masky do průvodu vyráběly sami - společně se děti sešly dvě nedělní odpoledne před masopustním rejem a tvořily. V průvodu pak vyrazila Zlatka Halousková jako liška, Dominik Zich byl Stitch (mimozemský pejsek z pohádky Lilo a Stitch), Eliška Blumová si oblékla masku medvěda, Kamča Ošťádalová byla za bílého motýlka, Terča Machová měla typickou masku nevěsty, Pája Slámová chodila za sněžnou sovičku, Honzík Kusý šel za indiána, Barunka Ošťádalová byla ledová královna Elza a Matýsek Vaněk běhal průvodem jako sněhulák. Poté co starosta Račína předal oficiálně klíč od obce maškarám a ty převzali pomyslnou vládu nad vesnicí, vyšli spolu s harmonikářem průvodem dům od domu. Všichni, kteří byli doma, přivítali masky s radostí a úsměvem, bohatým pohoštěním, sladkostmi pro děti a finančním přispěním do kasičky. Při večerní veselici s hudbou předala maska báby s nůší klíč zpět Račínskému starostovi. Celý den se vydařil, počasí přálo a dokonce zasvítilo i sluníčko. Dospělí i děti si tento den užili. Do kasičky Račínští přispěli krásnou částkou 4.454 Kč. Finance budou jako každý rok použity na různé akce pro děti (tou první bude velikonoční tvoření již za měsíc). Tímto bychom ještě rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, dětem za krásné maškary a zpestření průvodu, harmonikáři, starostovi za důvěru při „předání obce“ a majiteli Račínské hospůdky za příjemné večerní posezení a pohoštění.

Pro Novinky Jana Vaňková

Z lednového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Petr Vaněk
2. Nového nájemce obecního objektu Račín čp. 18 pana Jana Nováka, bytem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, na dobu pronájmu od 15.2.2016 do 15.2.2021. Výše nájemného za pohostinství a dvě bytové jednotky bude činit 7 000,- Kč měsíčně. Obec jako adekvátní náhradu za vytápění kanceláře obecního úřadu, vytápění a osvětlení volební a společenské místnosti včetně spotřeby vody na úklid kanceláře obecního úřadu přispěje částkou 1 000,- Kč měsíčně
3. Rozpočtové opatření obce č. 3/2015
4. Komisi ve složení Ing. Ivana Königová, Luděk Mach a Miloš Bluma pro převzetí inventáře a nebytových prostor pohostinství a dvou bytových jednotek od stávajícího nájemce v objektu Račín čp. 18 a dále komisi v tomtéž složení pro předání inventáře a nebytových prostor pohostinství a dvou bytových jednotek novému nájemci 
5. Uzavření Kupní smlouvy na odkoupení inventáře mezi Obcí Račín a Milanem Štursou, nájemcem obecního objektu Račín čp. 18 za těchto podmínek: od celkové ceny inventáře se odečtou veškeré pohledávky pana Milana Štursy, které má vůči Obci Račín
6. Firmu Jan Musil, Na zahrádkách 301, Křižanov 594 51, IČO 41589092, která měla nejnižší cenovou nabídku na vybudování volnočasové plochy u Pijáčku

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Tři králové
Během sobotního dopoledne, 9. ledna 2016, Tři králové (K – Kamila Ošťádalová, M – Magdaléna Říhová a B – Klára Říhová) chodili po Račíně, dům od domu.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
Račínské děti si k této příležitosti připravily pásmo koled, které přednesly s opravdovým zaujetím. Vánoční strom byl slavnostně rozsvícen a přispěl k předvánoční adventní atmosféře.

Mikulášská nadílka
Račínští hasiči se chopili s vervou a zaujetím tohoto úkolu. V sobotní podvečer procházel Mikuláš se svým doprovodem Račínem a rozdávali Račínským dětem balíčky, které jim věnoval obecní úřad.

Poděkování
Touto cestou děkuji paní Janě Vaňkové, panu Miloši Blumovi za organizaci rozsvícení Vánočního stromu. Dále děkuji Račínkým hasičům za Mikulášskou nadílku. Odměnou jim jistě byly spokojené tváře Račínských dětí.

Ohlédnutí za rokem 2015
Letos se podařilo získat dotaci na opravu obecního vodojemu a revitalizaci zeleně v jeho okolí. V průběhu roku se konaly akce pro malé Račíňáky, všechny se beze zbytku vydařily. Račínská lávka se konala v červnu a její 11. ročník opět nezklamal. Sportovní akce – nohejbalový turnaj Bluma cap zajistil účastníkům a divákům skvělou sportovní podívanou a úsměvné prožití celého dne. 

Co nás čeká v příštím roce
Příští rok bychom chtěli v rámci dotace vybudovat novou volnočasovou plochu u Pijáčku, sportoviště a dětské zázemí. Projektová dokumentace je hotová a je požádáno o stavební povolení.

ZASTUPITELSTVO OBCE RAČÍN PŘEJE VŠEM OBČANŮM KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V ROCE 2016

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------
ZÁMĚR OBCE RAČÍN č. 3/2015

Obec Račín má v úmyslu pronajmout obecní objekt Račín čp. 18 Pohostinství s bytovými jednotkami.

Račín dne 16.11.2015

Zastupitelstvo obce 

Vyvěšeno: 16.11.2015
Sňato: 07.12.2015
---------------------------------------------------------------------------------------
Poplatky

Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za vodné, stočné, odpad popř. za psa, aby tak učinili v co nejkratší době. Bohužel služby, které obec poskytuje, a občané využívají, nejsou někteří z nás schopni uhradit a musí být upomínáni. Pokládáme to za zbytečné a doufáme, že ti, kterých se to týká, se příště budou chovat s větší vstřícností.

Mikuláš
Stalo se tradicí, že na Mikuláše obec věnuje Račínským dětem dárkové balíčky. Letos tomu nebude jinak a znovu se obcí bude procházet Mikuláš s andělem a čertem, aby potěšili malé Račíňáky. Tuto akci budou zajišťovat Račínští dobrovolní hasiči.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Vítání občánků
První sobotu v září proběhlo u Raka vítání občánků.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Nohejbalový turnaj
Koncem měsíce srpna se na Račíně konal nohejbalový turnaj pod záštitou pana Miloše Blumy.
                                                                                   pokračování...
Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------


Ze zářijového zasedání zastupitelstva obce

ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Luděk Mach, Pavel Zelený
2. Inventarizační komisi v tomto složení: Ing. Ivana Königová, Miloš Bluma, Luděk Mach
3. Vyřazení majetku obce dle přiloženého vyřazovacího protokolu
4. Příspěvek na autobusový spoj č. 7 ve výši 830,- Kč/měsíčně
5. Rozpočtové změny obce č. 1/2015
6. Firmu Holcman Jan, IČO: 02050358 na prohrnování sněhu v obci na rok 2015/2016
7. Montáž nového čerpadla do obecní ČOV

Sportoviště u Pijáčku
Příští rok bychom chtěli v rámci dotace zbudovat novou sportovní plochu u Pijáčku. Bude vybudováno i technické zázemí a atrakce pro děti. V současné době probíhá intenzivní jednání s dotčenými orgány a realizace projektové dokumentace včetně stavebního povolení. Obec tak bude mít důstojný sportovní stánek pro všechny Račíňáky.
                                                            Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizace zeleně v okolí vodojemu
Obecní úřad v rámci dotace nechal upravit a vysázet zeleň v okolí obecního vodojemu u rybníka Jordán. Vybraná firma odvedla dobrou práci a zákoutí za naším „Rakem“ prokouklo a stalo se hezkou lokalitou v naší obci.
                                                            Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Račínská lávka
Poslední sobotu v červnu se konal 11. ročník Račínské lávky. Závodníci i diváci prožili veselé odpoledne plné zábavy a napětí. K všeobecnému veselí přispěl i vodník Jordán doprovázený synkem Žabíčkem v podání Jaromíra Halousky a Jana Zacha. Celé odpoledne přítomné diváky bavil svými výstupy imitátor, který vystupoval jako Elvis Presley. Jako každý rok jsme se rozcházeli s pocitem příjemně prožitého odpoledne a budeme se těšit na další ročník Račínské lávky. 
                                                            Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Dětský den na Rozštípené skále
Letos se dětský den konal na Rozštípené skále. V pátek 5.6.2015 se okolo Mamuta postavily stany a započala příprava na sobotu. Natahovala se lana a horolezecká technika, aby bylo vše připravené na samotnou akci. Počasí přálo a tak se děti střídavě věnovaly lezení po skalách a koupání v řece Sázavě. Nechybělo občerstvení v podobě řízků a opečených párků. Děti odjížděly domů s přáním, aby se tato akce po roce opakovala. Vše proběhlo za zkušeného dozoru dospělých a hlavního organizátora pana Petra Vaňka. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu Račínského dětského dne. 

Venčení psů
Na obecní úřad znovu dorazily stížnosti majitelů objektů v lokalitě za hájovnou. Žádáme vlastníky psů, aby při venčení svých miláčků zabránili případnému znečištění veřejných prostor. Děkujeme za vstřícnost. 

Z červnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček st., Jaroslav Kubíček ml.
2. Žádost obce o pořizování změny č. 1 územního plánu Račín podle ust. § 6 odstavce 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
3. Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Račín v uplynulém období obsahující pokyny pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Račín
4. Určeného zastupitele pana Leoše Zicha, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování změny č. 1 územního plánu Račín v souladu s ust. § 50 až 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
                                                            Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Jaro přichází…

Pomalu jaro střídá zimu, počasí je také spíše více jarní než zimní a velikonoce jsou nám mnohem blíž. Jako každý rok, rok co rok, i na Račín přijde jaro a velikonoce. 
Většina z nás vnímá jaro jako nejkrásnější část roku. Začíná něco nového. Jarní období je samozřejmě spojeno s probouzející se přírodou, příjemnými barvami v přírodě, slunečním svitem a mnoha zvuky, které se okolo nás stále ve větší míře ozývají. 
První jarní den - 21.3. – je jarní rovnodenností. V tento den se oslavuje vstup do příjemných proteplených dní po dlouhé zimě, sluníčko je déle a výše na obloze. Jarní rovnodennost je také okamžik, kdy Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule na severní. Při opačném pohybu, tedy při přechodu ze severní na jižní polokouli, nastává kolem 23. září rovnodennost podzimní. Při rovnodennosti je den stejně dlouhý jako noc; odtud pochází sám název. Z astrologického hlediska se jarní rovnodennost chápe jako okamžik, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana. Tento rok to vychází na 20. března 2015 ve 23:46 h.
Letos jsou velikonoční svátky na začátku dubna, první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoce mají dlouholetou tradici a jedná se o oslavu jara. Tyto svátky vznikly z latinského pascha, které překládáme jako přechod či přejití a jedná se o oslavu zmrtvých vstání Ježíše. V mnoha domácnostech se stále pamatuje na Velikonoční týden a dodržují se s ním spojené zvyky. Modré (někdy žluté) pondělí, Šedivé úterý, Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí. Právě k Velikonočnímu pondělí se vážou tradice, které zná každý z nás. Nejčastější je pletení pomlázek a barvení vajíček. A také koledování, kdy chlapci a muži chodí na koledu a vyšupávají dívky "aby neuschly".
Ale než ještě nastane to pravé jaro, přikládám pro zkrácení všedních dní tip. Řeřicha setá – Právě na jaře se doporučuje zvýšit přísun vitamínů a předejít tak jarní únavě a virózám. Dobrým a jednoduchým řešením je řeřicha setá. Je významným zdrojem vitamínů C, K a betakarotenu. Obsahuje velké množství minerálních látek (draslík, vápník, hořčík, síru a železo). Navíc obsahuje důležité enzymy, které se však při teplotě nad čtyřicet stupňů ztrácí. Nejvíce vitamínů si řeřicha uchovává při použití za studena. Přispívá povzbuzení metabolismu, zlepšení trávení a krvetvorby, pročištění dýchacích cest a jako podpora léčby problémů s močovým ústrojím.
Tak neváhejte a vypěstujte si řeřichu i u Vás doma! A nezapomeňte nízkou nádobku s mokrou vatou a semínky dát nejprve na první dva až tři dny do temna, dokud řeřicha nevyroste alespoň do výšky čtyř centimetrů. Následně se řeřicha položí na slunné místo, nejlépe k oknu, a když zezelená, je připravená ke konzumaci. Krásné jaro!
                                                                  Pro Novinky Marie Kubálková

Masopustní průvod Račínem
V únoru za bujarého veselí prošel obcí Račín Masopustní průvod. Účastníci průvodu jako první poslové jara obcházeli jednotlivá stavení. Přinášeli dobrou náladu a v nůši si odnášeli různé pamlsky a dobroty včetně peněžních darů, celkově byla vybrána částka okolo 5 000,- Kč, tyto finanční prostředky budou jako vždy použity na různé akce pro Račínské děti. Děkujeme štědrým dárcům.

Obecní vodojem
Na obecním vodojemu se v rámci dotace rozběhly práce na opravu objektu. Opravují se vnitřní omítky, střešní izolace, podbití římsy včetně nátěru, bude obnoven nátěr dřevěného obložení štítů a oprava vnějšího pláště budovy. 
                                                           Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Z lednového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček st., Jaroslav Kubíček ml.
2. Uzavření smlouvy s firmou KB Stavební, s.r.o., Jamborova 800, Nové Město na Moravě, na opravu obecního vodojemu
3. Vnitřní předpis oblast provádění rozpočtových opatření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.. ZO svěřuje tuto pravomoc starostovi obce J. Subému a předsedkyni kontrolního výboru Ing. I. Konigové, kteří budou změnu rozpočtu schvalovat společně pouze do výše 200 000,- Kč
4. Zakoupení nebo zápůjčku jednoho ks sběrné nádoby na biologický odpad. Sběr kovu se zajistí dle příslušné legislativy
5. Prodej obecního pozemku parc. č. 9 v k.ú. Račín u Polničky o výměře 22m2 paní Marii Šimkové, Račín čp. 14, za cenu 400,- Kč za m2 a za předpokladu, že nechá vypracovat oprávněnou osobou na vlastní náklady kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím
6. Převod pozemků parc. č. 93, 279, 304 v k.ú. Račín u Polničky do vlastnictví ČR

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že nátok do obecní ČOV vykazuje vyšší organické znečištění než obvykle a než je přípustné. Zdrojem tohoto znečištění je pravděpodobně odpad vznikající v kuchyňských provozech a v domácnostech (zbytky jídel, olejů na úpravu jídel apod.). Žádáme občany, aby do dřezů a výlevek nesplachovali zbytky jídel, olejů a podobných látek. Před mytím je nutné z nádobí odstranit zbytky biologického odpadu (zbytky jídla a tuky, oleje …), dále je vhodné opatřit výlevky a dřezy síťkami. Dále je samozřejmé, že do kanalizace nepatří dámské hygienické potřeby, hygienické nerozpustné ubrousky atd.. 
Děkujeme občanům za vstřícnost a pochopení při řešení tohoto problému.

Přerušení dodávky elektrické energie v obci Račín
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 5.3.2015 od 7:30 do 15:30 a 12.3.2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast se týká celé obce Račín.
                                                              Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka na Račíně
Letos to bylo již počtvrté, kdy na Račíně, dům od domu, chodili Tři králové, zazpívali, drobností obdarovali. Na oplátku dostali do košíků sladkosti a do pokladničky finanční příspěvek. A nakonec i připojili tradičně K+M+B 2015 křídou nade dveře domu. Třem králům – holkám Zlatušce, Magdalénce a Klárce patří dík.
Já osobně také velice děkuji všem „lidem dobré vůle“, všem kteří se na nás těšili a ptali se, jestli budeme opět chodit, všem těm, co s úsměvem nám otevřeli a hlavně těm, co přispěli finančním příspěvkem do pokladničky. Celý výtěžek byl předán Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou, ta ho využije na provoz jednotlivých zařízení – ošetřovatelskou službu, službu pro seniory a osoby s nevyléčitelným onemocněním, pro poskytování služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním, pro děti a mládež, pro prorodinné služby a pro provoz dobrovolnického centra Kambala ve Žďáru nad Sázavou.
A možná by vás všechny zajímalo, kolik se vybralo…v sobotu 10. ledna 2015, ač počasí nám zpočátku nepřálo, se vybralo moc pěkných 8.548,- Kč. 
                                                            Pro Novinky Marie Kubálková 

Přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dojde k přerušení dodávky elektrické energie dne 10.2.2015 v době od 7.30 do 15.30 hodin. Vypnutá oblast se týká celé obce Račín.

Z prosincového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. rozpočet obce na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016-2017
2. uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obcí Račín a Havlíčkův kraj o.p.s., IČ: 27493245, se sídlem Školní 500, Žďírec nad Doubravou
3. uzavření Veřejnoprávní smlouvy na zadávání změn trvalého pobytu mezi Obcí Račín a Městem Žďár nad Sázavou
4. uzavření Veřejnoprávní smlouvy na vykonávání přenesené působnosti podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Račín a Městem Žďár nad Sázavou
5. určeného zastupitele pana Leoše Zicha který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu projednání zprávy o uplatňování ÚP Račín v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
6. rozpočtové opatření obce č. 2/2014
7. ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Jaroslav Kubíček st. 
                                                             Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

archiv...

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení návštěvníci stránek,
aktuální dokumenty naleznete v rubrice
úřední e-deska

starší dokumenty naleznete v 
archivu úřední desky

 

anketa


kde nás najdete

Živé obce

Ziveobce.cz

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

nové fotografie

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Jarní tvoření s dětmi

Masopustní průvod Račínem

Tři králové

Vítání občánků

Nohejbalový turnaj

Revitalizace zeleně
v okolí vodojemu

Račínská lávka

Dětský den
na Rozštípené skále

Masopustní průvod Račínem

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka

Halloween na Račíně

Nohejbalový turnaj

Račínská lávka

Vítání občánků

Den dětí

Čarodějnice

Račínská lávka

Dětský den

Pálení čarodějnic

Masopust

My Tři králové … 

Masopust 2012

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Letecké snímky
Letecké snímky
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
čarodějnice
čarodějnice
výlov rybníka Jordán
výlov rybníka Jordán
Račínská lávka
Račínská lávka
dětský den
dětský den